Rada Gminy
01.08.2016.
 
        
Tomasz Gałan- Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Dubińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Tomasz Synowiec - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 

CZŁONKOWIE RADY GMINY:

Olech Głodkowski

Krzysztof Graczyk

Marek Hejna

Irena Maciejewska

Maciej Marciniak

Krzysztof Nawrocik

Katarzyna Pikos

Ewa Radecka

Wojciech Staszak

Krzysztof Stefański

Emilia Tejs

Beata Zimniewicz 

 

Rejestr imiennych wykazów głosowań radnych

Interpelacje i zapytania radnych