Urząd Gminy
01.08.2016.


Image


Wójt Gminy - mgr inż. Dariusz Grzywiński

Zastępca Wójta - mgr Lidia Śmidowicz  


Sekretarz Gminy - mgr Lech A. Nowaczyk  
Skarbnik Gminy - mgr Teresa Jóźwiak
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - inż. Zdzisław Hudański
tel.: wewn. 51 lub bezpośredni 63 274 60 51, piętro, pok. nr 19Zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - mgr Małgorzata Stefańska
tel.: wewn. 45 lub bezpośredni 63 274 60 45, piętro, pok. 18Kierownik Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - mgr inż. Grażyna Ochotna - Mencel
tel.: wewn. 29 lub bezpośredni 63 274 60 29, piętro, pok. nr 15Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Ewa Kozłowska
tel.: wewn. 43 lub bezpośredni 63 274 60 43, parter, pok. nr 2Sekretariat - mgr Maria Janicka
tel.: wewn. 21, 22 lub bezpośredni 63 274 60 21, 274 60 22, piętro, pok. nr 12Inspektor ds. wymiaru podatku - mgr Renata Kasprzyk
tel.: wewn. 26 lub bezpośredni 63 274 60 26, piętro, pok. nr 9Inspektor ds. samorządu gminnego - mgr Zbigniew Skudzawski
tel.: wewn. 31 lub bezpośredni 63 274 60 31, piętro, pok. nr 20Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych - Urszula Perzyńska
tel.: wewn. 42 lub bezpośredni 63 274 60 42, parter, pok. nr 5Inspektor ds. oświaty, wojskowych i obrony cywilnej - mgr Agnieszka Żelek
tel.: wewn. 42 lub bezpośredni 63 274 60 42, parter, pok. nr 5Inspektor ds. ewidencji ludności - mgr Jakub Malinowski
tel.: wewn. 44 lub bezpośredni 63 274 60 44, parter, pok. nr 1Inspektor ds. księgowości budżetowej - Benigna Janc
tel.: wewn. 46 lub bezpośredni 63 274 60 46, piętro, pok. nr 6Inspektor ds. gospodarki materiałowej - Elżbieta Olejniczak, pomoc administracyjna - Marzena Wietrzyńska
tel.: wewn. 46 lub bezpośredni 63 274 60 46, piętro, pok. nr 6Brygadzista - Kazimierz Woźniak
tel.: wewn. 47 lub bezpośredni 63 274 60 47Inspektor ds. płac - Jolanta Piniarska
tel.: wewn. 48 lub bezpośredni 63 274 60 48, piętro, pok. nr 7Inspektor ds. windykacji - Małgorzata Czeladzińska
tel.: wewn. 48 lub bezpośredni 63 274 60 48, piętro, pok. nr 7Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji - mgr inż. Karolina Sowacka
tel.: wewn. 55 lub bezpośredni 63 274 60 55, piętro, pok.nr 17Podinspektor ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i zarządzania drogami - mgr Magdalena Otulakowska
tel.: wewn. 55 lub bezpośredni 63 274 60 55, piętro, pok.nr 17Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa - mgr Magdalena Gałan
tel.: wewn. 56 lub bezpośredni 63 274 60 56, piętro, pok. nr 16Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - mgr Elżbieta Stefańska
tel.: wewn. 56 lub bezpośredni 63 274 60 56, piętro, pok. nr 16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: wewn. 34, 35, 37 lub bezpośredni 63 274 60 34, 63 274 60 35, 63 274 60 37, 63 274 51 49, piętro, parter