Inwestycje
01.08.2016.

Gospodarka gminy Strzałkowo zdominowana jest przez rolnictwo. Tutejsze produkty rolne oraz zwierzęta hodowlane znane są z wysokiej jakości. Jednak mieszkańcy naszej gminy to nie tylko rolnicy. Znajdują zatrudnienie także w przemyśle rolno-spożywczym oraz m.in. w licznych zakładach handlowych czy usługowych (budowlanych, transportowych i innych). Przebiegająca także przez naszą gminę autostrada A2 zwiększa atrakcyjność inwestycyjną sąsiadujących z nią terenów, co wpływa z kolei na większą aktywizację gospodarczą w tym rejonie.

 

Samorząd gminy Strzałkowo, mimo przeciętnej sytuacji finansowej, może się pochwalić dużą ilością inwestycji w ostatnich latach, najbardziej znaczące to:


- wybudowano i uruchomiono własną, biologiczną oczyszczalnię ścieków,


- zainstalowano sygnalizację świetlną na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu w Strzałkowie, co znacznie przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków w tym rejonie,


- zaadaptowano były budynek szkoły podstawowej we wsi Babin na Warsztaty Terapii Zajęciowej,


- wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące stacje wodociągowe oraz wydłużono wodociąg (obecnie gmina jest w 100 % zwodociągowana),


- gimnazjum otrzymało nowy budynek szkolny, w 2006 roku zakończono budowę kolejnego obiektu gimnazjum,


- wybudowano i zmodernizowano wiele dróg wiejskich oraz ulic w Strzałkowie, ułożono nowe chodniki z produkowanej przez Urząd Gminy kostki brukowej,


- wybudowano wspólnie z Powiatem Słupeckim dużą halę widowiskowo-środowiskową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie,


- dokonano adaptacji byłego kina na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie,


- wybudowano, w ramach programu SAPARD, kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Marusarza (35 % Strzałkowa jest skanalizowane),


- wybudowano, wspólnie z gminą Słupca i Powiatem Słupeckim, ścieżkę rowerową ze Strzałkowa do Słupcy, która zwiększyła bezpieczeństwo rowerzystów jak i pieszych,


- wykonano budynek socjalno-gospodarczy z salą gier na boisku sportowym w Strzałkowie,

 

- wybudowano ścieżkę rowerową ze Strzałkowa w kierunku ogródków działkowych,

 

- dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Strzałkowie,

 

- wybudowano kompleks sportowy w ramach rządowego programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Strzałkowie,

 

- ścieżkę rowerową ze Strzałkowa do ogródków działkowych przedłużono do Wólki,

 

- zaprojektowano oraz oznakowano 3 szlaki rowerowe o łącznej długości 90 km,

 

- dokonano modernizacji linii energetycznej wzdłuż Al. Prym. Wyszyńskiego wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy emitujące białe światło,

 

- oddano do użytku skatepark w Strzałkowie,

 

- wyremontowano sale wiejskie w Stawie i Ostrowie Kościelnym,

 

- zmodernizowano korty tenisowe przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie,

 

- wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie,

 

- wybudowano środowiskową halę sportową w Wólce,

 

- zmodernizowano salę wiejską w Graboszewie,

 

- oddano do użytku nową kotłownię gazową w Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie,

 

- wybudowano windę zewnętrzną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie,

 

- wykonano siłownię zewnętrzną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie,

 

- wybudowano kanalizację sanitarną w Strzałkowie przy znacznym wsparciu finansowym WRPO i PROW,

 

- oddano do użytku nową kotłownię gazową w Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie,

 

- oddano do użytku nowe kotłownie gazowe w blokach mieszkalnych przy ul. Górnej 15, Kopernika 15 i Prusa 1,

 

- oddano do użytku nowoczesną i estetyczną toaletę publiczną w Strzałkowie,

 

- zmodernizowano boisko Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie,

 

- zmodernizowano salę wiejską i most w Krępkowie,

 

- wybudowano nowe boisko sportowe przy Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie,

 

- oddano do użytku chodnik wiodący do Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce,

 

- zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego z napędem 4x4 i wyposażeniem w ramach WRPO 2007-2013,

 

 - zainstalowano 17 szt. solarnych, oświetleniowych lamp ulicznych,

 

- oddano do użytku nowoczesną salę multimedialną, która pełni rolę małego kina społecznościowego.

GALERIA INWESTYCJI