Gmina w liczbach
24.01.2017.


Gminę zamieszkuje 10 202 osób, a w samym Strzałkowie mieszka 5402 osób (stan na 01.01.2017 r.).

Kolejnymi pod względem liczby mieszkańców wsiami są Wólka i Szemborowo, liczące odpowiednio 357 i 355 osób.

Najmniej liczna osada to Radłowo Leśne - 5 mieszkańców.

Powierzchnia gminy to obszar 14,2 tys. ha, z czego 81 % stanowią użytki rolne, a blisko 10% lasy.

Teren gminy Strzałkowo obejmuje 17 sołectw i 28 przyległych do nich wsi.

Liczba gospodarstwa domowych to 2441.

933 - to liczba prywatnych gospodarstw rolnych.

Liczba podmiotów gospodarczych to 659 (stan na 24.01.2017 r.).