KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 Aktualnie jest 1 gość
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Dron sprawdzał zanieczyszczenie powietrza
26.02.2019.

ImageW sobotę, 23 lutego na terenie Gminy Strzałkowo prowadzone były kontrole domowych palenisk za pomocą drona. Urządzenie wyposażone w specjalistyczną głowicę pozwala wykryć niebezpieczne związki chemiczne, charakterystyczne dla spalania niedozwolonych substancji. Pomiary przeprowadzane były w rejonie ulic: 11 Listopada, 1 Maja, Gablera, Nowakowskiego, Rolniczej, Hulewiczów, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Witosa, Przybyszewskiego oraz w miejscowościach Paruszewo i Młodziejewice. Na terenie Strzałkowa zbadano dym wydobywający się z kominów 17 budynków, na terenie Paruszewa z 6 budynków, a w Młodziejewicach 7. Spośród skontrolowanych nieruchomości urządzenie nie wykazało nieprawidłowości. Badanie przeprowadziła firma Flytronic z Gliwic.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Projekt aktywizacyjny "Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska"
22.02.2019.
Image
 
Ostrzeżenie IMGW
21.02.2019.
Image
 
Program dotacyjny "Niepodległa" 2019 - spotkanie organizacyjne
21.02.2019.
Image
 
100. roczniza zakończenia Powstania Wielkopolskiego
19.02.2019.

ImageW piątek, 15 lutego w Strzałkowie uczczono 100. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego. Obchody zostały zorganizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie oraz Samorząd Gminy. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli z budynku szkoły przy Al. Prymasa Wyszyńskiego w biało - czerwonym korowodzie do szkoły przy ul. Ostrowskiej manifestując swoją radość z odniesionego przed stu laty zwycięstwa. Po drodze delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a marsz zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, w szkole odbyła się projekcja filmu „Ocalić od zapomnienia” opowiadającego o uczestnikach powstania z naszego terenu. Uroczystość była wspaniałą lekcją historii ukazującą bohaterską postawę Powstańców Wielkopolskich.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Bezpłatne szkolenie dotyczące odnawialnych źródeł energii
19.02.2019.

Image

Image

Harmonogram szkolenia

 
Zakończenie sezonu Strzałkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
11.02.2019.

ImageW sobotę, 9 lutego zakończył się sezon 2018/2019 Strzałkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Mistrzem został zespół Getin Bank, drugie miejsce wywalczył Dream Team Brudzewo, a trzecie Warta Ciążeń. Kolejne pozycje zajęli: Familiada, Ergo Hestia, Gregor Stal i Strażak Kamień.

W II lidze triumfowali Stolarze przed OSP Cienin Zaborny i to właśnie te dwie drużyny wywalczyły awans do wyższej klasy rozgrywek. Trzecie miejsce zajął Miskant, a tabelę zamknęła Sparta Ratyń.

Statuetki dla wszystkich drużyn oraz nagrody dla zwycięzców wręczył podczas oficjalnego zakończenia rozgrywek wójt Dariusz Grzywiński. Wyróżnienia indywidualne otrzymali: Jakub Jóźwiak (najlepszy zawodnik I ligi), Patryk Larecki (najlepszy bramkarz I ligi), Paweł Chmura (król strzelców I ligi), Tomasz Kaczmarek (najlepszy zawodnik II ligi), Dariusz Kruszyński (najlepszy bramkarz II ligi) i Patryk Grodzki (król strzelców II ligi). 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy przez ostatnie miesiące rywalizowali w ramach strzałkowskiej ligi i już teraz zapraszamy na kolejny sezon. 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Podsumowanie projektu Piękna Nasza Polska Cała
10.02.2019.

ImageW czwartek, 7 lutego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzałkowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, który realizowany był w placówce od początku września do końca grudnia2018 r. W tym czasie, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas pierwszych wykonywali różnego rodzaju zadania mające na celu uczcić stulecie niepodległości Polski. Wśród nich było m.in. wspólne odśpiewanie hymnu, nauka patriotycznych piosenek, wierszy i tańca ludowego. W ramach projektu zorganizowano również pokaz mody patriotycznej i przygotowywanie regionalnych potraw. Podczas spotkania zaprezentowano część dokonań oraz wręczono nagrody,dla wyróżniających się uczestników projektu.    

GALERIA ZDJĘĆ

 
Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
06.02.2019.
Image
 
Informacja dotycząca funduszu sołeckiego
04.02.2019.

W związku z pytaniami zadawanymi przez mieszkańców gminy wyjaśniamy zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu sołeckiego w jednostkach pomocniczych gminy.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zasady jego tworzenia reguluje Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r., która określa również wysokość przyznawanych środków. Kwota uzależniona jest od zamożności gminy oraz od liczby mieszkańców poszczególnych sołectw.

Pieniądze z funduszu mogą być przeznaczone na realizację tylko określonych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zgodnie z art. 7 Ustawy o Samorządnie Gminnym zadania własne obejmują w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;

4) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

5) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

6) zieleni gminnej i zadrzewień;

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

8) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

9) promocji gminy;

10) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4));

Fundusz sołecki może być wykorzystany również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Ustawa o funduszu sołeckim określa elementy, które powinien zawierać wniosek. Są to: wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa; oszacowanie kosztów przedsięwzięć; uzasadnienie.

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Po drugie, decyzja o sposobie wykorzystania funduszu sołeckiego musi mieć formę uchwały przegłosowanej podczas zebrania wiejskiego w terminie do 30 września roku budżetowego. Wszystkie dokumenty (uchwałę zebrania wiejskiego, protokół wraz z listą obecności sołtys przekazuje do urzędu gminy.

Bardzo ważna jest terminowości składanych dokumentów. Środki niewykorzystane przez sołectwo w danym roku budżetowym
z końcem roku wygasają.

W czwartek, 31 stycznia br. podczas spotkania sołtysów z wójtem, zdecydowana większość sołtysów (stosunkiem głosów 15:2) opowiedziała się za tym, by nie tworzyć funduszu sołeckiego i pozostawić go w dyspozycji wójta. W konsekwencji podjętej decyzji, tego samego dnia radni podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu z budżetu gminy funduszu sołeckiego.

                                                                                                                            

                              Skarbnik Gminy                         
                                      /-/ Teresa Jóźwiak

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 1268
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg