KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 Aktualnie jest 11 gości
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Spotkanie Noworoczne 2008
14.01.2008.

ImageW piątek, 11 stycznia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbyło się Spotkanie Noworoczne. Uczestniczyli w nim radni i sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, prezesi OSP, samorządowcy z sąsiednich gmin, księża, przedstawiciele zakładów pracy i organizacji społecznych z terenu gminy oraz rolnicy i przedsiębiorcy. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie noworoczne Wójta Gminy, następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną pod hasłem „17 lat z samorządem”, która w swej treści zawierała syntetyczną informację o dorobku gminy i planach na przyszłość. Na koniec wysłuchano koncertu kwartetu Accademia dell’Arcadia z Poznania, a wspólny poczęstunek stał się okazją do rozmów oraz wymiany poglądów i pomysłów.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa
11.01.2008.
Image8 stycznia 2008 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali mieszkańcom gminy Strzałkowo „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Na uroczystość zaproszono 14 par małżeńskich, które w roku 2007 obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa. O godz. 10.00 w kościele parafialnym w Strzałkowie jubilaci uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w ich intencji przez księdza dziekana Józefa Warczaka, podczas której odnowili swoje śluby. Następnie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Wójt Gminy Dariusz Grzywiński udekorował jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z najlepszymi życzeniami każda para jubilatów otrzymała pamiątkowe dokumenty, kwiaty oraz symboliczne upominki. Ksiądz dziekan składając każdej parze życzenia wręczył pamiątkę „Złotego jubileuszu małżeństwa”. Spośród zaproszonych 14 par jubilatów udział w uroczystości wzięli: Krystyna i Ferdynand Babiarz, Krystyna i Albin Brzezińscy, Daniela i Stanisław Czajka, Henryka i Marceli Głodkowscy, Leokadia i Zygmunt Górniak, Teresa i Mieczysław Hodak, Zofia i Florian Sadłocha, Zofia i Tadeusz Sotkiewicz, Jadwiga i Mieczysław Terakowscy, Bronisława i Zygmunt Wolek, Helena i January Woźniak.
 
XV Sesja Rady Gminy Strzałkowo
20.12.2007.

Dnia 28 grudnia 2007 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokółu z XIV sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a/ zmian w planie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2007,

b/ ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007 i planu tych wydatków,

c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy produkcyjnej i usługowej w rejonie miejscowości Skarboszewo w gminie Strzałkowo,

d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku położonym w gminie Strzałkowo,

e/ uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2008,

f/ zmiany uchwały nr XXXIX/238/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzałkowo,

g/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7. Ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2008 r.

8. Ustalenia planu pracy komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2008 r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji wniosków radnych zgłoszonych w roku 2007.

10. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

11. Zakończenie obrad. 

 
Boże Narodzenie 2007
11.12.2007.

 
 Drodzy Mieszkańcy Gminy Strzałkowo !!!
            
Wkrótce będziemy przeżywać Święta Bożego Narodzenia -
najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt.
Życzę Państwu, by upłynęły one w pełnej ciepła atmosferze,
 w zdrowiu i spokoju, przy staropolskich kolędach
 i tradycyjnych potrawach. Niech będą pełne szczęścia
i radosnych spotkań z rodziną.
W nadchodzącym roku życzę Państwu spełnienia marzeń,
samych dobrych i szczęśliwych dni oraz wszelkiej pomyślności.
       
Wójt Gminy Strzałkowo
/-/ Dariusz Grzywiński
 
XIV Sesja Rady Gminy Strzałkowo
07.12.2007.

Dnia 13 grudnia 2007 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokółu z XIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta. 

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

a/ procedury uchwalania budżetu Gminy Strzałkowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

b/ zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wiloletnią pn. "Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszysńskiego w Strzałkowie",

c/ zmiany uchwały Nr VII/29/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wieloletnią pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III",

d/ udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania za środków pomocy technicznej Funduszu Spójności,

e/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok,

f/ zmian w planie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2007,

g/ wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Strzałkowo, 

h/ nabycia w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej,

i/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

j/ uchwalenia budżetu Gminy Strzałkowo na 2008 rok.

8. Realizacja programu gospodarki odpadami w Gminie Strzałkowo.

9. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

10. Zakończenie obrad.  

 
Obchody Światowego Dnia AIDS w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie
04.12.2007.

ImageW piątek, 30 listopada br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbyły się Obchody Światowego Dnia AIDS, przygotowanego wspólnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy oraz Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie. Imprezę połączono z podsumowaniem VII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad obchodami objął Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga oraz Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński. Spotkanie odbywało się pod hasłem „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”, a o problemach osób zakażonych i chorych w kontaktach społecznych oraz o akceptacji zakażonych i profilaktyce podczas prelekcji mówiła dyrektor słupeckiego Sanepidu p. Agnieszka Dybała-Kamińska. Podsumowano powiatowy etap konkursu na opowiadanie pt. „ Ja już wiem – zapytaj mnie, dlaczego warto mieć wiedzę o HIV/AIDS” dla uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych. Spośród prac ze Słupcy, Kowalewa, Zagórowa, Lądku, Strzałkowa i Drążnej I miejsce zdobyła praca Kai Dolatowskiej – uczennicy Gimnazjum w Strzałkowie, II miejsce zajęła praca Żanety Koczorowskiej z Gimnazjum w Lądku. Z kolei w VII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS zwyciężyła Paulina Kazimierska z Gimnazjum w Trąbczynie, II lokatę zajął Piotr Hekert z Gimnazjum w Ostrowitem, a III – Marta Kopaczewska z Gimnazjum w Zagórowie. Odbył się także poruszający spektakl przygotowany przez uczniów strzałkowskiego Gimnazjum oraz tematyczne wystawy, stanowiące cenne źródło informacji profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS.

MAŁA GALERIA ZDJĘĆ

 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
04.12.2007.
Dnia 11 grudnia br. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Strzałkowo.
 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
03.12.2007.
Dnia 4 grudnia br. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji Rady Gminy Strzałkowo.
 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
03.12.2007.

Dnia 4 grudnia br. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzałkowo.

 
Modernizacja ulicy Powidzkiej
29.11.2007.

ImageDobiega końca inwestycja wzdłuż ul. Powidzkiej, gdzie trwa budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu oraz ciągu pieszo-rowerowego. W całości ukończono kanalizację deszczową oraz wodociąg, do ułożenia pozostało część chodnika oraz uzupełnienie masy asfaltowej przy krawężnikach. Koszt inwestycji to łącznie 485.807,00 zł, z czego środki gminy Strzałkowo wynoszą 370.000,00 zł (w tym 40.000,00 zł - budowa wodociągu).

GALERIA ZDJĘĆ

 
«« start « poprz. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1241 - 1250 z 1316
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg