KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
HIT Wielkopolski 2008
04.02.2009.

ImageW niedzielę, 1 lutego br., w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT Regionów 2008. Konkurs ten organizowany jest przez Agencję Promocyjna Punkt S już od 16 lat, a podczas tegorocznej edycji tytułem HIT Wielkopolski 2008 nagrodzono trzy podmioty z terenu Powiatu Słupeckiego. Wśród nich jest Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, która została nagrodzona w kategorii Rolnictwo i Przetwórstwo Żywności za produkt – twaróg półtłusty. Tytuł  ten jest już drugim HIT-em zdobytym przez zakład, który został nagrodzony także w roku ubiegłym. Pozostałe dwa tytuły HIT Wielkopolski 2008 z terenu powiatu otrzymali: Radio Planeta FM za wspomaganie pozytywnych zachowań i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Słupcy za termomodernizację szpitala i liceum ogólnokształcącego. Biorący udział w gali Wójt Gminy – Dariusz Grzywiński złożył nagrodzonym serdeczne gratulacje oraz okolicznościowe listy gratulacyjne.

 
64. rocznica wyzwolenia Strzałkowa
21.01.2009.

ImageW dniu 21 stycznia mija kolejna rocznica wyzwolenia Strzałkowa spod okupacji hitlerowskiej oraz zniewolenia przez Związek Sowiecki. Z tej okazji Wójt Gminy - Dariusz Grzywiński wraz z zastępcą – Lidią Śmidowicz oraz prezesem zarządu strzałkowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – p. Marianem Janaszakiem złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie.

 
Spotkanie Noworoczne 2009
13.01.2009.

ImageW piątek, 9 stycznia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbyło się kolejne Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy Strzałkowo. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy gminy - radni i sołtysi, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, prezesi OSP, samorządowcy z sąsiednich gmin, księża, przedstawiciele firm i zakładów pracy, organizacji społecznych oraz rolnicy i przedsiębiorcy. Spotkanie rozpoczęło noworoczne wystąpienie Wójta Gminy, następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, w której przedstawiono informacje o gminie oraz ubiegłorocznych inwestycjach, a także plany na najbliższą przyszłość. W repertuarze piosenki francuskiej zaprezentowała się wokalistka Marzena Śron z akompaniamentem, wystąpiła też para taneczna. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, który stał się okazją do dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Strzałkowie !!!
12.01.2009.

ImageW niedzielę, 11 stycznia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poświęcony wczesnemu wykrywaniu nowotworów u dzieci. W Strzałkowie od rana kwestowało 50 wolontariuszy, a od godzin południowych trwała w przychodni lekarskiej akcja krwiodawstwa, podczas której 86 osób (w ubiegłym roku 71 osób) oddało łącznie 32,4 litrów krwi (w ubiegłym roku 31,4 litrów). Po południu rozpoczęły się występy artystyczne, na scenie występowały: strzałkowskie przedszkolaki, dzieci z koła tanecznego i dziewczęta ze Studia Piosenki działających przy GOK-u, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zespół ludowy Złoty Wiek oraz strzałkowska grupa capoeiry. Finał zakończony został tradycyjnym Światełkiem Do Nieba. W całej akcji Strzałkowo zebrało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 14.027,33 zł oraz niewielką ilość euro, funtów i innych walut. Na powyższą kwotę składają się: datki z puszek, 3.411,23 zł uzyskane z licytacji maskotek, koszulek, tortu i innych gadżetów oraz darowizna Ludowego Banku Spółdzielczego (1.000,00 zł) i Wójta Gminy Strzałkowo, który ufundował pokaz sztucznych ogni.

GALERIA ZDJĘĆ

 
XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
07.01.2009.

Image

 
XXVII sesja Rady Gminy Strzałkowo
29.12.2008.

Dnia 30 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,

b/ utraty mocy uchwały Nr XVI/93/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie częściowego powierzeniu Miastu i Gminie Witkowo wykonywania zadania własnego Gminy Strzałkowo w zakresie wychowania przedszkolnego,

c/ zmian w planie budżetu Gminy Strzałkowo na 2008 r.,

d/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2009,

e/ uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2009,

f/ przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych i zabudowa produkcyjna i usługowa oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym Skarboszewo w Gminie Strzałkowo,

g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą i usługi, obszar działki oznaczonej nr geodezyjnym 95 w obrębie geodezyjnym Wólka, Gmina Strzałkowo,

h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodyzyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 584/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne,

i/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

j/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzałkowo, 

k/ regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo na 2009 r.,

l/ przystąpienia do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska",

8. Uchwalenie budżetu Gminy Strzałkowo na 2009 r.

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w roku 2008.

10. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

11. Ustalenie planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na rok 2009.

12. Ustalenie planu pracy komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na rok 2009.

13. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

14. Zakończenie obrad.  
 
Boże Narodzenie 2008
15.12.2008.

Image

Drodzy Mieszkańcy Gminy Strzałkowo !!!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia -

czas łamania się opłatkiem, śpiewania kolęd, pasterki,

radości z narodzin Jezusa Chrystusa.

Życzę Państwu, by te Święta upłynęły w ciepłej, rodzinnej

atmosferze, były pełne zadowolenia i optymizmu,

a wigiljny stół uginał się od świątecznych potraw.

W Nowym Roku życzę Państwu samej pomyślności,

niech wszelkie marzenia się spełniają,

a rok 2009 będzie jeszcze lepszy od mijającego.

 Wójt Gminy Strzałkowo

/-/ Dariusz Grzywiński

 
"Teraz Aktywni"
12.12.2008.

Image

 
Nowa nawierzchnia w Janowie Olędrach
12.12.2008.

W mijającym tygodniu, dzięki dobrej współpracy gminy Strzałkowo z firmą Polski Asfalt Sp. z o.o. została położona nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej przez wieś Janowo Olędry, która ma długość ok. 600 metrów. Mimo planowanej realizacji w najbliższych latach, udało się wykonać to zadanie dużo wcześniej.

Image  Image 

 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
12.12.2008.
Dnia 19 grudnia br. o godz. 11.00 w sali Urzędu Gminy rozpocznie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Strzałkowo.
 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1001 - 1010 z 1182
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg