KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostępności
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów
Kronika samorządowa

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Walczymy o flagę i maszt
15.10.2020.

ImageGmina Strzałkowo przystąpiła do projektu „Pod Biało - czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej gminy w Polsce, która weźmie udział w projekcie i zbierze odpowiednią liczbę głosów poparcia. W przypadku naszej Gminy liczba ta wynosi 100 głosów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/bialoczerwona. Tam również można głosować na swoją gminę. Zachęcamy do udziału i oddania głosu na Gminę Strzałkowo.

Dodatkowo, w trzech gminach, które na dzień 11 listopada 2020 r. osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

 
Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela
14.10.2020.
Image
 
Ostrzeżenie IMGW
13.10.2020.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

Obszar: województwo wielkopolskie powiat słupecki

Ważność: od godz. 22:00 dnia 13.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%


Pełna treść komunikatu ostrzegawczego

 
Ostrzeżenie IMGW
13.10.2020.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65


IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/ 1

Obszar: województwo wielkopolskie powiat słupecki

Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.10.2020 do godz. 12:00 dnia 14.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację Ostrzeżenie może być aktualizowane.

 

Pełna treść komunikatu ostrzegawczego


 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3 wnioski Gminy na kwotę 8 960 000 zł
08.10.2020.

ImageGmina Strzałkowo złożyła w bieżącym roku trzy wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę prawie 9 mln zł. Źródłem finansowania programu jest Fundusz COVID-19.

Pierwszy z wniosków dotyczy przebudowy drogi gminnej w Łężcu wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz pozwoli na stworzenie spójnego systemu transportowego w wymiarze lokalnym i krajowym - przejazd wojsk sojuszniczych do bazy w Powidzu do czasu wybudowania dróg obronnych oraz  transport budowlany do czasu wybudowania bazy. Szacowany koszt inwestycji to ponad 7 mln zł.

Drugi wniosek obejmuje budowę sali wiejskiej w Skarboszewie na kwotę 840 tys. zł. Nowoczesny, dostosowany do osób niepełnosprawnych obiekt będzie stanowić miejsce spotkań służąc aktywizacji społeczno - kulturalnej mieszkańców.   

Te same funkcje spełniać miałaby nowa sala wiejska w Paruszewie,której koszt ma wynieść 820 tys. zł. Inwestycja, podobnie jak obiekt w Skarboszewie jest od wielu lat bardzo oczekiwana przez tamtejszą społeczność,która obecnie nie dysponuje miejscem, które dawałoby możliwość rozwoju życia kulturalnego.   

*zdjęcie przedstawia wizualizację sali w Skarboszewie

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo
07.10.2020.

Strzałkowo, dnia 07.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Strzałkowo i Burmistrz Miasta Słupcy zapraszają do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w opracowanej zweryfikowanej dokumentacji projektowej „rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” w m. Łężec gmina Strzałkowo i ul. Łężec m. Słupca, uwzględniającej uwagi i wnioski mieszkańców.

Umożliwiamy Państwu zapoznanie się z projektem drogi, umieszczonym na stronach internetowych:

•    Burmistrza Miasta Słupcy - zarządcy drogi na terenie gminy miejskiej Słupca

-    www.miasto.slupca.pl

•    Wójta Gminy Strzałkowo - zarządcy drogi na terenie gminy Strzałkowo

-    www.strzalkowo.pl

oraz  na spotkaniu z  projektantem:

-    w dniu 14 października 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Strzałkowo - sala nr 4 - dla odcinka drogi na terenie gminy Strzałkowo,

-    w dniu 15 października 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miasta Słupca  - sala nr 319 - dla odcinka drogi na terenie Gminy Miejskiej Słupca.


Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu można przesyłać w formie pisemnej pocztą lub e-mailem na poniżej podane adresy do dnia 16.10.2020 r.:

- dla odcinka drogi na terenie Gminy Miejskiej Słupca:

   - środki komunikacji elektronicznej e-mail: um@miasto.slupca.pl

   - wrzucenie koperty do skrzynki przy wejściu do Urzędu Miasta Słupcy

    - przesyłką pocztową Urząd Miasta w Słupcy - ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca

- dla odcinka drogi na terenie Gminy Strzałkowo:

    - środki komunikacji elektronicznej e-mail: ug@strzalkowo.pl

    - wrzucenie koperty do skrzynki przy wejściu do Urzędu Gminy Strzałkowo

    - przesyłką pocztową Urząd Gminy Strzałkowo - ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.


Osoby, które będą chciały zapoznać się z planem sytuacyjnym osobiście na dyżurze z projektantem obowiązane są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu w szczególności zarażenia koronawirusem (COVID19):

1) Stosować właściwą higienę rąk – dezynfekcja oraz rękawice ochronne.

2) Stosować higienę kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia.

3) Zachować bezpieczną odległość (min. 2 metry).

                                                                                                    

                                                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                              /-/ Dariusz Grzywiński

 
Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wraca do zajęć
01.10.2020.
Image
 
 
Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo
30.09.2020.

Image

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowaną zbiórką odpadów w październiku w dniach:

- 03.10.2020 – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt musi być kompletny);
- 10.10.2020 – odpadów wielkogabarytowych;
zmianie ulega punkt zbiórki w Strzałkowie. Odpady należy dostarczyć na plac przy ul. Powidzkiej 2B w godz. 7.00 – 12.00 (dawniej plac PBO).

Punkty wyznaczone w pozostałych miejscowościach nie ulegają zmianie tj. Sierakowo – przy sklepie, Ostrowo Kościelne – parking przy Kościele, Katarzynowo – u sołtysa, Chwałkowice, Janowo, Paruszewo, Skarboszewo – przy tablicy ogłoszeń, Babin, Brudzewo, Szemborowo, Kornaty, Krępkowo, Graboszewo – przy sali wiejskiej, Kokczyn Pierwszy – skrzyżowanie z drogą do Katarzynowa, Staw II – teren Spółdzielni Mieszkaniowej, Wólka – przy sklepie, Młodziejewice – skrzyżowanie przy wjeździe na osiedle po PGR.

Odpady w dniu zbiórki powinny  zostać wystawione w wymienionych punktach do godz. 7.00.

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Strzałkowo
                                                                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiński


 
XVI sesja Rady Gminy Strzałkowo
27.09.2020.

W czwartek, 1 października br. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad wraz z projektami uchwał znaleźć można TUTAJ. Transmisja z posiedzenia prowadzona będzie na platformie esesja.tv.

 
Powszechny spis rolny - ważne informacje
23.09.2020.

Image

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa, m.in.  użytkowania gruntów, produkcji rolniczej,zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2010 - na elektronicznym formularzu.

W zmieniającym się świecie zmieniają się także metody zbierania danych statystycznych, coraz częściej powtarzalne i mozolne działania człowieka (zapisywanie ręczne pozyskiwanych w spisie informacji na formularzu papierowym) może zastąpić  komputer i odpowiednie oprogramowanie, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo przekazywanych danych, pozwalają na ich zbieranie od wielkiej liczby uczestników badań jednocześnie, obniżają koszty, skracają czas od zebrania do udostępnienia  informacji w formie baz danych i opracowań statystycznych, ale także mają istotny pozytywny wpływ na środowisko. Oczywiście zmienia się także polskie rolnictwo. Tutaj też widać automatyzację - coraz częściej rolników zastępują zaawansowane maszyny wyposażone w komputery do zbierania i analizowania danych z gospodarstwa, wspierając rolników w podejmowaniu decyzji. Coraz więcej czynności sterowanych jest przez specjalistyczne oprogramowanie, a informacje o produkcji rolniczej zapisywane są w bazach danych.  

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy uczestniczyli w spisie 10 lat temu pamiętają zapewne, że poza osobistym kontaktem z rachmistrzem spisowym w gospodarstwie rolnym, badanie przeprowadzane było także w formie wywiadu telefonicznego, gdy ankieter dzwonił do rolników i zadawał pytania, a odpowiedzi zapisywał na komputerze. Już wtedy dostępna była także forma samospisu przez internet, czyli taka gdzie to użytkownik gospodarstwa rolnego, sam poprzez stronę internetową, dokonywał zapisu danych na formularzu badania.

Minęło 10 lat, podczas których udoskonalono metodę samospisu, większość badań gospodarczych przedsiębiorstw realizowanych przez statystykę publiczną wykorzystuje tzw. portal sprawozdawczy GUS. Zatem także badania rolnicze mogą i powinny iść z duchem czasu. W tym roku dodatkowo, pandemia koronawirusa COVID-19 może sprawić, że bezpośredni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas jego wizyty w gospodarstwie rolnym nie będzie już możliwy. W tej sytuacji podstawowymi formami udziału w spisie rolnym jest samospis przez internet i wywiad telefoniczny.

Co zatem zrobić, by zrealizować obowiązek nałożony na użytkowników gospodarstw rolnych ustawą?

Rolnicy posiadający dostęp do komputera (ale może być też smartfon lub tablet) z dostępem do internetu powinni wybrać metodę samospisu przez internet, która posiada szereg zalet: użytkownik gospodarstwa rolnego może wziąć udział w badaniu w wygodnym dla siebie momencie (wcześnie rano, w przerwie na kawę lub nawet w nocy), można przerwać wypełnianie formularza i wrócić do niego w ciągu 14 dni, można cofnąć się do pytań, na które już odpowiedzieliśmy i poprawić dane, jeśli mamy wątpliwości lub pamięć nas zawodzi. Możemy dopytać domowników lub współpracowników bez presji  czasu (jeśli aplikacja wykryje brak aktywności to po 30 minutach po prostu nas wyloguje zapisując udzielone już odpowiedzi).  Pytania opatrzone są wyjaśnieniami, definicjami i dodatkowymi informacjami, np. stanu na jaki dzień lub jakiego okresu dotyczą. Dane przesyłane są bezpośrednio na serwer, a więc zupełnie bezpieczne. Samospisu przez internet można dokonać do 30 listopada br.

Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim należy:

- wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Aplikacja spisowa dostępna na wspomnianej stronie działa w przeglądarkach: Google Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge17+, Opera,

- zaakceptować tzw. ciasteczka (cookies),

- włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce internetowej (domyślnie przeglądarka ma już takie ustawienia),

- wskazać czy prowadzi się gospodarstwo jako osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja - od tego zależy bowiem sposób logowania. Użytkownik gospodarstwa indywidualnego może się zalogować podając swój PESEL oraz jeden  z numerów  identyfikacyjnych  wykorzystywanych  w  systemach  administracji publicznej (numer gospodarstwa rolnego wydrukowany w liście informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR), przy tym użytkownik sam decyduje, który z numerów identyfikacyjnych wykorzysta do logowania w aplikacji samospisu.  Można też skorzystać z usługi krajowego węzła identyfikacji elektronicznej i zalogować się poprzez: Profil Zaufany, e-dowód lub konta niektórych banków. Ważne by wybrać najwygodniejszą dla nas formę logowania już za pierwszym razem, bowiem jeśli przerwiemy wypełnianie formularza, ponowne logowanie odbędzie się tą samą drogą. Firmy lub organizacje wykorzystują do logowania w aplikacji spisowej swój identyfikator i hasło z portalu sprawozdawczego GUS.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty, intuicyjny i jednolity dla całego formularza. Znajdziemy w nim wszystkie niezbędne informacje oraz wskaźnik postępu  samospisywania się. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje błędy, które będzie należało poprawić, aby przejść do kolejnych pytań i ostrzeżenia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowiązkowe. Wyświetlone ostrzeżenia pozwalają nam na kontynuację pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizują konieczność zwrócenia uwagi na pominięte części. Jeśli formularz zostanie wypełniony poprawnie użytkownik na koniec otrzyma potwierdzenie, że samospis został zakończony.

Co zrobić gdy nie możemy wypełnić formularza przez internet, w całości lub części?

Na tych spośród użytkowników gospodarstw rolnych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą samodzielnie wypełnić formularza spisowego na stronie spisrolny.gov.pl oraz dla tych, którzy napotkają trudności w odpowiedzi na pytania formularza już rozpoczętego, czekają rachmistrze telefoniczni – dostępni pod numerem telefonu infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Nie tylko udzielą oni wszystkich informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ale - jeśli wybierzemy kanał „spisz się przez telefon” - przeprowadzą wywiad telefoniczny, a odpowiedzi na pytania spisowe zapiszą w formularzu elektronicznym. W ten sposób także obowiązek spisowy zostanie zrealizowany.

Co się stanie jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie weźmie udziału w spisie poprzez samospis przez internet lub telefon?

Od 16 września do 30 listopada br. Powszechny Spis Rolny 2020 prowadzić będą rachmistrze telefoniczni, którzy dzwonić będą do użytkowników gospodarstw rolnych w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Sposób realizacji badania będzie podobny jak w przypadku samospisu przez telefon,  z wykorzystaniem  infolinii, jednak w tym przypadku kontakt z gospodarstwem rolnym inicjować będzie rachmistrz. Jeśli rolnik nie zrealizował badania przez internet do chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpoczął wypełniania formularza spisowego, lub jeśli od rozpoczęcia pracy z formularzem upłynęło 14 dni – nie może odmówić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania spisowe. Udział w spisie jest obowiązkowy, rolnik ma prawo wyboru formy swojego udziału w badaniu, ale jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem telefonicznym lub terenowym. Ustawa o powszechnym spisie rolnym 2020 przewiduje także udział w badaniu rachmistrzów terenowych, zbierających dane poprzez wywiady bezpośrednie z użytkownikami gospodarstw rolnych. Powinni oni rozpocząć pracę 1 października br., jednak uruchomienie tego kanału zbierania danych będzie zależało od sytuacji epidemicznej kraju lub jego części. Rachmistrze terenowi podejmą swą pracę tylko jeśli będzie to całkowicie bezpieczne. W przeciwnym razie dołączą oni do grupy rachmistrzów telefonicznych i zrealizują badanie przez telefon.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 1529
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg