KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
XLVI sesja rady Gminy Strzałkowo Drukuj Email
02.11.2018.

W czwartek, 8 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa”,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona”,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna”,

d) utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów gminy,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

h) obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo,

i) wysokości stawek podatku od nieruchomości,

j) programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

k) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo,

l) nadania nazwy drodze wewnętrznej  położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Ogrodowej,

m) zaopiniowania propozycji cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,

n) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego,

o) przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Strzałkowo na lata 2018 – 2022,

p) Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Strzałkowie na lata 2018 -2020,

q) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzałkowo na lata 2018-2020,

r) inicjatywy obywatelskiej

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2017/2018.

9. Analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

10. Podsumowanie  VII kadencji  samorządu Gminy Strzałkowo.

11. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

12.Zakończenie sesji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg