KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
XL sesja Rady Gminy Strzałkowo Drukuj Email
21.05.2018.

W czwartek, 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XL sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacje Wójta.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Strzałkowie dot. stanu bezpieczeństwa w gminie.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna”,
b) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa”,
c) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa”,
d) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów”,
e) zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona”,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2017,
i) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2017,
j) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzałkowo na lata 2018-2023,
k) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzałkowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
l) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
 9. Działalność jednostek organizacyjnych gminy Strzałkowo w 2017 r.
10.Sprawozdanie Sekretarza Gminy z działalności Urzędu Gminy Strzałkowo  za 2017r.
11.Podsumowanie działalności komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo w  2017r.
12.Informacja o wypoczynku dzieci i młodzieży  „Akcja Lato”.
13.Wolne wnioski, informacje, komunikaty.
14.Zakończenie sesji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg