KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 Aktualnie jest 1 gość
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
XXXII sesja Rady Gminy Strzałkowo Drukuj Email
11.09.2017.

Dnia 14 września 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu XXXI sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Realizacja budżetu gminy Strzałkowo za I  półrocze 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego (transport zbiorowy),

b) udzielenia pomocy finansowej  z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego (szpital),

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Strzałkowo na rok 2017,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

f) zakończenia działalności Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie,

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Wólce,

i) utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezbudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność gminy Strzałkowo,

k) zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za  2016 rok,

l) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Rolniczej i Kopernika,

m) zmiany uchwały nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo  z dnia 18 września 2014  r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów  w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej,

n) zmiany uchwały nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P.

9. Informacja o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2016/2017.

10. Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do nowego szkolnego 2017/2018.

11. Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania obiektów komunalnych.

12. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

13. Zakończenie sesji.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg