KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenie Drukuj Email
05.01.2011.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie, w rejonie ulicy Al. Prym. Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023 wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) oraz uchwały Rady Gminy Strzałkowo nr XVII/104/08 z dnia 27 marca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie, w rejonie ulicy Al. Prym. Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023 ,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie :
od 9 lutego do 2 marca 2011 r.
w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 r., o godz. 10-tej , w Urzędzie Gminy w Strzałkowie w sali nr 13.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strzałkowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawane są strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej lub elektronicznie na adres ug@strzalkowo.pl .
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.


Wójt Gminy Strzałkowo

/-/ Dariusz Grzywiński

 
Ogłoszenie Drukuj Email
03.01.2011.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Ogłoszenie Drukuj Email
20.12.2010.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo oraz o przystąpieniu doprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

KLIKNIJ TUTAJ

 
Obwieszczenie Drukuj Email
15.11.2010.
Image
 
Obwieszczenie Drukuj Email
27.10.2010.
Image
 
«« start « poprz. 21 22 nast. » koniec »»

Pozycje :: 211 - 220 z 220
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg