KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Drukuj Email
12.04.2011.

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

o zebranym materiale dowodowym  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 ze zm.)  oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 106, poz.1126, ze zm.) 

zawiadamiam, że  w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. „Wymiana kontenera teletechnicznego istniejącej stacji BT 33011- POLKOMTEL S.A.” na działce nr ewid. 1/9 w obrębie ewidencyjnym Młodziejewice,  gmina Strzałkowo został zgromadzony niezbędny materiał  do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z wnioskiem  w Urzędzie Gminy w Strzałkowie (62-420 Strzałkowo ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6), w dniach pracy urzędu  w godz. 7.30 do 15.30, na stanowisku inspektora ds. gospodarki przestrzennej  (pokój  nr 15 ).

Jednocześnie zawiadamiam, że zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane    po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

                    

                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                                      /-/Dariusz Grzywiński

 
Komunikat Drukuj Email
28.03.2011.

                                                       Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo              

Wójt Gminy Strzałkowo przypomina o obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe,m.in. natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach i na innych terenach użytku publicznego w szczególności: chodnikach,jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; § 18 pkt 2f) Uchwały nr XXXIX/238/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo. Z uwagi na brak specjalnych pojemników prosimy o wyrzucanie nieczystości do zwykłych koszy ulicznych(za wyjątkiem usytuowanych w pobliżu placów zabaw i ławek).

Ponadto informuje się, że w dniu 31 marca 2011r. w m. Strzałkowo młodzi sympatycy zwierząt ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ramach akcji „Mój pies - moja sprawa” rozdawać będą specjalne woreczki do sprzątania po psach.

Można je także bezpłatnie otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie, Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo pok. nr 17. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /-/  Dariusz Grzywiński

Strzałkowo, dnia 25.03.2011r.       

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Drukuj Email
22.03.2011.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 KPA zawiadamiam, że w dniu 21.04.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2944 P w m. Staw II, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki, woj. wielkopolskie – inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 17.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie, al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

 

Wójt Gminy Strzałkowo

/-/  Dariusz Grzywiński

 
Obwieszczenie Drukuj Email
22.03.2011.
Image
 
Obwieszczenie Drukuj Email
16.03.2011.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 ze zm.)    

zawiadamiam,

że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. „Wymiana kontenera teletechnicznego istniejącej stacji BT 33011- POLKOMTEL S.A.” na działce nr ewid. 1/9   w obrębie ewidencyjnym Młodziejewice,  gmina Strzałkowo.

    W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z dokumentacją oraz  składać wnioski i uwagi  dotyczące  przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Strzałkowie (62-420 Strzałkowo ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6) , w dniach pracy urzędu  w godz. 7.30 do 15.30, na stanowisku inspektora ds. gospodarki przestrzennej  (pokój  nr 15 ).

    Jednocześnie zawiadamiam, że zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

                     

WÓJT GMINY

/-/ Dariusz Grzywiński

 

 

Strzałkowo , dnia 15.03.2011r.

 
«« start « poprz. 21 22 23 nast. » koniec »»

Pozycje :: 211 - 220 z 226
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg