KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną

 Aktualnie jest 2 gości
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia
Komuniat Wójta Gminy Strzałkowo Drukuj Email
22.03.2019.

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 22.03.2019 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych.

 

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Strzałkowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. informuję, że zostały złożone dwie oferty, które spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w konkursie.

Dotację przyznano dla.:

1. Klubu Sportowego „POLANIN” ze Strzałkowa na zadanie pn. „Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach sekcji piłki nożnej drużyn młodzieżowych oraz seniorów” - w kwocie 43.000,00 zł,

2. Stowarzyszenia „Z WIATREM I POD WIATR” ze Słomczych na zadanie pn. „Z wiatrem za pan brat” - w kwocie 7.000,00 zł.

 
Informacja dotycząca programu usuwania azbestu Drukuj Email
11.03.2019.

Program dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest był dotychczas realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupcy. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu Powiatu, budżetów Gmin biorących udział w programie oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .W związku z rezygnacją Powiatu Słupeckiego ze wspólnej realizacji programu w 2019 roku, Gmina Strzałkowo będzie starała się o środki z WFOŚiGW we własnym zakresie. Realizacja zadania będzie uzależniona od środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 
Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej Drukuj Email
11.03.2019.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 t.j.)

Wójt Gminy Strzałkowo

zaprasza do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Wójt Gminy Strzałkowo w drodze zarządzenia.

6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadających wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

1. Zapoznanie się z ofertami;

2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;

3. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Zarządzeniu w/s ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

Osoba do kontaktu: Damian Nowaczyk nr telefonu 63 2746024.

 
Informacja o jakości wody Drukuj Email
08.03.2019.
Image
 
Komunikat. Chrońmy pszczoły! Drukuj Email
22.02.2019.

W związku ze zbliżającymi się pracami polowymi przypominamy, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych!

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:

- stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

- dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

- stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

- niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

- wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;

- przestrzeganie okresów prewencji;

- niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;

- zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 214
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg