KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia
Informacja o jakości wody Drukuj Email
15.12.2017.
Image
 
Ogłoszenie o przerwie w dostawie energii elektrycznej Drukuj Email
13.12.2017.
Image
 
Informacja o jakości wody Drukuj Email
22.11.2017.
Image
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo Drukuj Email
14.11.2017.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy
Strzałkowo”.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 13 listopada 2017 roku

 

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy
Strzałkowo”.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.), w dniu  27.09.2017 r. wykonawca, jako pełnomocnik Wójta wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo”, uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na przyrodę.

W odpowiedzi otrzymano:

  •  
  • opinię WPWIS z dnia 16 października 2017 r., znak: DN-NS.9012.1557.2017, o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia postępowania w sprawie SOOŚ,
  •  
  • opinię RDOŚ z dnia 11 października 2017 r., znak: WOO-III.410.831.2017.PW.1, iż ww. dokument nie wymaga przeprowadzania SOOŚ.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem znak: WOO-III.410.831.2017.PW.1) oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
(pismem znak: DN-NS.9012.1557.2017), uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowania: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a w szczególności charakter kierunkowy dokumentu związany z planowaniem energetycznym, nastawionym na ograniczenie wykorzystania zasobów środowiskowych, poprawę jakości środowiska rodzaj i skalę negatywnego oddziaływania na środowisko, a także to, że dokument dotyczy obszaru jednej gminy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 
                        Wójt Gminy Strzałkowo

                      /-/ Dariusz Grzywiński

 

 
Informacja - Urząd Skarbowy Drukuj Email
06.11.2017.
Image
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 117
unianad.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg
gimanzium.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg