KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 Aktualnie jest 2 gości
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Drukuj Email
23.03.2018.

Image

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Strzałkowo
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a.    właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b.    posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c.    użytkownikami wieczystymi gruntów,

d.    posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót

i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Ustawodawca zobowiązał wójta do ustalenia wysokości opłaty retencyjnej i przekazania

w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informujemy osoby władające nieruchomością o powierzchni
powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%,
o obowiązku  przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie tut. Urzędu w pok. nr 16, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Strzałkowo ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo w terminie do
29 marca 2018 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

 
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Strzałkowo stałych obwodów głosowania Drukuj Email
22.03.2018.

Uchwała Rady Gminy Strzałkowo w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo.

 
Uchwała w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze Drukuj Email
22.03.2018.

Uchwała Rady Gminy Strzałkowo w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


 
Informacja o jakości wody Drukuj Email
19.03.2018.
Image
 
Szkolenie - Fundusze europejskie dla przedsiębiorców Drukuj Email
15.03.2018.
Image
 
 
 
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 139
unianad.jpg

airlym.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg
gimanzium.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg