Aktualności        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP

          
Pokaz slajdów

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
ict.jpg
 
Strona główna
XXXIII Sesja Rady Gminy Strzałkowo
22.04.2014.

Dnia 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta. 

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

7. Informacja dot. stanu bezpieczeństwa w gminie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014,

c/ zmieniająca uchwałę nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

9. Sprawozdanie Sekretarza Gminy z działalności Urzędu Gminy Strzałkowo za 2013 r.

10. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych Giny Strzałkowo w 2013 r.

11. Podsumowanie działalności komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo w 2013 r.

12. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Strzałkowo za 2013 r.

13. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

14. Zakończenie sesji.

 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
22.04.2014.
Informujemy, że dnia 23 kwietnia br. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy rozpocznie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji Rady Gminy Strzałkowo.
 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
22.04.2014.
Informujemy, że dnia 23 kwietnia br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy rozpocznie się posiedzenie Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Strzałkowo.
 
Wielkanoc 2014
15.04.2014.

Image

 

Zdrowia i radości, pogody ducha i optymizmu, wiary i nadziei,

miłości i życzliwości, zadowolenia z osiągnięć

oraz wiosennego, radosnego nastroju

w czasie Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

 

Wójt Gminy

/-/ Dariusz Grzywiński

 

 

 
Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Strzałkowie !
01.04.2014.

Image31 marca br. Strzałkowo odwiedził gość wyjątkowej rangi. Z wizytą w powiecie słupeckim przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który podpisał w Słupcy nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która to nowelizacja przywraca większość ze zlikwidowanych małych sądów rejonowych. Po pobycie w Słupcy Prezydent przyjechał do Strzałkowa, gdzie w sali Gminnego Ośrodka Kultury spotkał się ze strzałkowskimi spółdzielcami, licznie reprezentującymi Gminną Spółdzielnię „SCh”, Spółdzielnię Mleczarską Udziałowców, Spółdzielnię Obsługi Rolnictwa „Farmer” oraz Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie. W spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim udział wzięli m.in. Wicemarszałek Sejmu, Poseł Ziemi Słupeckiej - Eugeniusz Grzeszczak, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, parlamentarzyści, powiatowi i gminni samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń, rolnicy oraz przedsiębiorcy. Zebrani obejrzeli film o strzałkowskiej spółdzielczości oraz wysłuchali przemówienia Prezydenta. Później była chwila na wspólne fotografie z Prezydentem, któremu następnie zaprezentowano lokalne wyroby spożywcze. Uroczystą wizytę zakończyła wymiana upominków, wpis do księgi pamiątkowej OSP Strzałkowo i rozmowa z mieszkańcami.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Poniżej przedstawiamy wybrane linki do informacji prasowych o wizycie Prezydenta RP w Strzałkowie:

 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,354,sukces-gospodarczy-wielkopolski-to-zasluga-spoldzielczosci.html

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,15716545,Komorowski__sukces_gospodarczy_Wielkopolski_to_zasluga.html

 

http://wiadomosci.onet.pl/poznan/prezydent-komorowski-chwali-wielkopolske/yde4g

 

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3385539,prezydent-komorowski-w-wielkopolsce-sukces-tego-regionu-to-zasluga-spoldzielczosci,id,t.html

 
Gmina Strzałkowo z tytułem Euro-Gmina !!!
28.03.2014.

Image27 marca br. podczas uroczystej gali w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Gmina Strzałkowo otrzymała kolejne wyróżnienie. W plebiscycie Euro-Gmina, który odbywa się pod patronatem Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka i Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka Gmina Strzałkowo została uhonorowana statuetką „Lider Pozyskiwania Środków Unijnych” oraz certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań najlepszych Gmin Unii Europejskiej. Kapituła plebiscytu oceniała sposób zarządzania, aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych oraz rozwój gminy w latach 2010-2013 w różnych kategoriach życia społecznego. Decydujący wpływ na przyznanie certyfikatu miały z pewnością pozyskane środki finansowe z WRPO i PROW w kwocie 11.650.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (całkowita wartość zadania to 18.660.000,00 zł).

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Stypendia Wójta Gminy Strzałkowo
28.03.2014.

ImageW środę, 26 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Strzałkowo najlepszym uczniom z terenu Gminy Strzałkowo. W Gimnazjum im. J. Korczaka nagrodzono: Oktawię Kulig, Kamilę Antkowiak, Michalinę Górską, Mateusza Chmielewskiego, Kingę Kasprzyk, Małgorzatę Wawrzon oraz Julię Andryszak. W Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. stypendiami wyróżniono: Mateusza Wiśniewskiego, Aleksandrę Galubę, Mateusza Adamczewskiego, Martynę Błaszczak, Monikę Wleklińską i Patrycję Popielarską. W Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce nagrodzono Paulinę Nowacką. Uroczystości zakończyły występy artystyczne dzieci.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Zbiórka odpadów rolniczych
19.03.2014.
Image
 
XXXII Sesja Rady Gminy Strzałkowo
17.03.2014.

Dnia 20 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Informacje Wójta. 

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ funduszu sołeckiego,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014,

d/ utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,

e/ zmiany uchwały nr XVII/157/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,

f/ zmiany uchwały nr XVII/164/2012 z dnia 4 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo,

g/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo.

9. Ustalenie kalendarza imprez kulturalno-sportowych Gminy Strzałkowo na 2014 r.

10. Informacja dot. ochrony przeciwpożarowej w gminie Strzałkowo.

11. Informacja dot. dostępności mieszkańców gminy do usług medycznych.

12. Informacja dot. działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

13. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

14. Zakończenie sesji.

 
Młodzieżowy zespół wokalny z KPTT z Łotwy
14.03.2014.
Image
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 599