Aktualności        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP

 Aktualnie jest 1 gość
Pokaz slajdów

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Otwarcie ekopracowni w Gimnazjum im. J. Korczaka
28.09.2015.

ImageW środę, 23 września, w strzałkowskim Gimnazjum im. J. Korczaka otwarto nowoczesną ekopracownię na potrzeby lekcji biologii, fizyki i chemii. W spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Marek Baumgart, wójt gminy Strzałkowo - Dariusz Grzywiński, a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu słupeckiego. Podczas spotkania odbyła się pokazowa lekcja z udziałem uczniów gimnazjum, którzy zaprezentowali doświadczenia dotyczące m.in. procesu fermentacji i fotosyntezy, a także odnawialnych źródeł energii. Ekopracownia powstała pod nazwą „Moja wymarzona ekopracownia- centrum edukacji ekologicznej” jako projekt Stowarzyszenia „Rozwinąć Skrzydła” ze Strzałkowa, zrealizowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu z dofinansowaniem w wysokości 60 tys. zł.

Z pracowni korzystać będą mogli przed wszystkim uczniowie gimnazjum, ale będzie ona również udostępniana chętnym z innych jednostek oświatowych, gdyż z zakupionego nowoczesnego sprzętu multimedialnego i przyrządów dydaktycznych można będzie korzystać także w terenie.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Inauguracja roku akademickiego w Strzałkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
24.09.2015.

Image22 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Strzałkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Udział w niej wzięło ok. 200 słuchaczy , którzy po odśpiewaniu hymnu studentów „Gaudeamus igitur” odebrali indeksy oraz legitymacje. Ponadto nowi słuchacze złożyli uroczyste ślubowanie. W drugiej części spotkania, wykład inauguracyjny pt. „Paradoksy współczesnego życia” wygłosił prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki. Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w rozpoczynającym się roku akademickim ma bogatszą ofertą niż przed rokiem. Obok istniejących wcześniej sekcji: geograficzno-krajoznawczej, gimnastycznej, informatycznej, rękodzieła, muzycznej, języka angielskiego, tańca, teatralnej i turystycznej, słuchacze będą mogli skorzystać z dwóch nowych: języka niemieckiego i malarstwa. Na dzień inauguracji liczba słuchaczy to 285 osób, a więc o 30 więcej niż przed rokiem.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Jubileusz Złotych Godów
23.09.2015.

Image22 września br. miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Strzałkowo. Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Strzałkowie, podczas której Jubilaci odnowili swoje śluby. Następnie, w sali Gminnego Ośrodka Kultury Wójt Gminy - Dariusz Grzywiński udekorował przybyłych medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na uroczystość zaproszono 13 par małżeńskich, które w 2015 roku obchodzą jubileusz złotych godów – 50-lecia zawarcia małżeństwa. Wraz z życzeniami Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki. Udział w uroczystości wzięli: Czesława i Zygmunt Brzyńscy, Krystyna i Edward Bartkowiakowie, Bożena i Edward Jędrzakowie, Marianna i Stanisław Kapela, Julianna i Tadeusz Gaca, Mirosława i Bolesław Przybylscy, Wanda i Jan Gabriel, Zdzisława i Władysław Jankowscy, Irena i Jerzy Tomczakowie, Zofia i Stanisław Biernaccy, Krystyna i Józef Szelejewscy, Wiesława i Edward Krzysztoń, a w imieniu Jolanty i Kazimierza Wojtkowiaków - ich syn Krzysztof.

GALERIA ZDJĘĆ

 
XI sesja Rady Gminy Strzałkowo
22.09.2015.

Dnia 24 września 2015 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu X sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych - prezentacja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo,

b/ Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020,

c/ szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Strzałkowo lub jej jednostkom organizacyjnym,

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej",

f/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

h/ zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015,

i/ zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w roku 2014,

j/ powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,

9. Informacja dot. realizacji budżetu Gminy Strzałkowo za I półrocze 2015 r.

10. Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.

11. Podjęcie rezolucji w sprawie odrzucenia niektórych zapisów projektu ustawy "Prawo wodne".

12. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

13. Zakończenie sesji.

 

 
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy
18.09.2015.

ImageW czwartek, 17 września br. odbyła się po raz pierwszy sesja Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo. W wyborach do MRG przeprowadzonych w szkołach naszej gminy w czerwcu br. wybrano 15 radnych. Podczas inauguracyjnej sesji odbyło się ślubowanie, a następnie młodzi samorządowcy wyłonili przewodniczącą (Eryka Drabińska) oraz wiceprzewodniczące rady (Marta Marszałek i Adriana Przybylska). Wójt Gminy – Dariusz Grzywiński wręczył młodzieży uroczyste listy gratulacyjne oraz zachęcił do angażowania się w działania na rzecz rozwoju naszej gminy.

 
XV Spotkania z Folklorem
17.09.2015.
Image
 
Zaproszenie na darmowe szkolenie dla przedsiębiorców we Wrześni
11.09.2015.

 

 
LSR Konsultacje społeczne - debata podsumowująca
11.09.2015.
 
Bezpłatne porady prawne
07.09.2015.
Image
 
Konsultacje społeczne nad projektem Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo
04.09.2015.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne nad projektem Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020.

Konsultacje odbędą się w terminie od 04.09.2015 r. do 20.09.2015 r. na obszarze gminy Strzałkowo.

Uprawnione do udziału są osoby  stale zamieszkujące na terenie gminy Strzałkowo, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.                                                                    

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Strzałkowo na lata 2015-2020”.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo  www.strzalkowo.pl, na której zamieszczony będzie projekt Strategii oraz formularz uwag.

3. Formularz uwag dostępny będzie również w Urzędzie Gminy pok. nr 19.

4. W trakcie trwania konsultacji społecznych zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Gminy Strzałkowo. Spotkanie odbędzie się w dniu 18.09.2015 r. o godz. 18.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie ul. Powstańców Wlkp. 5.

 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY STRZAŁKOWO 2015-2020 - KLIKNIJ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UWAG DO PROJEKTU "STRATEGII" - KLIKNIJ

 

 

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 754
szlakir.jpg
unianad.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg
gimanzium.jpg
twojaslupca.jpg