Aktualności        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Przetargi
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP

 
Pokaz slajdów

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Plan parkingów w dniu 1 Listopada - Święto Zmarłych
31.10.2014.
Image
 
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego
29.10.2014.

Image25 października br. odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego par - mieszkańców Gminy Strzałowo. Rozpoczęły je msza św. w strzałkowskim kościele sprawowana w intencji Jubilatów, podczas której małżonkowie odnowili swoje śluby. W Gminnym Ośrodku Kultury Wójt – Dariusz Grzywiński wraz z zastępcą, ks. dziekanem oraz Przewodniczącym Rady Gminy złożyli Jubilatom życzenia, wręczyli pamiątkowe dokumenty oraz kwiaty. Uroczystość zakończono wieczorkiem tanecznym. W Srebrnych Godach uczestniczyły 32 pary Jubilatów.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Strzałkowo
28.10.2014.

Dnia 30 października 2014 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Strzałkowo.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Informacje Wójta.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014,

c/ programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014,

d/ trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

e/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo,

f/ zaopiniowania propozycji cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych na 2015 rok.

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Strzałkowo w roku szkolnym 2013/2014. 

9. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich składania.

10. Podsumowanie działalności Rady Gminy Strzałkowo w kadencji 2010-2014.

11. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
22.10.2014.
Informujemy, że dnia 29 października br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy rozpocznie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji Rady Gminy Strzałkowo.
 
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Strzałkowo
22.10.2014.
Informujemy, że dnia 27 października br. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy rozpocznie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Strzałkowo.
 
Oddanie do użytku sali wiejskiej i mostu w Krępkowie
21.10.2014.

Image17 października br., odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Krępkowo, podczas którego oficjalnie oddano do użytku wyremontowaną salę wiejską w Krępkowie oraz przebudowany most na strudze Bawół. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy Gminy Strzałkowo z Wójtem – Dariuszem Grzywińskim, Starosta Słupecki – Mariusz Roga, Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego – Tadeusz Krotoszyński, sołtysi, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy. Remont sali wiejskiej przeprowadzony został w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów. Zadanie objęło ocieplenie i wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 85.898,05 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 25.000,00. Ponadto Samorząd sfinansował nową elewację budynku, której koszt wyniósł 16.000,00 zł, a prace przygotowawcze wykonali strażacy z OSP Krępkowo. Przebudowa mostu polegała na rozbiórce istniejącego, naprawie podpór i zainstalowaniu nowego pomostu. Koszt zadania to 90.000,00 zł. Podczas uroczystości, z inicjatywy Prezydenta RP wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Lasami Państwowymi zasadzono wspólnie Dąb Wolności dla uczczenia 25 lat wolnej Polski.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Nowe nawierzchnie kolejnych dróg
17.10.2014.

ImageW dniu 15 października br., oficjalnie oddano do użytku pięć dróg gminnych po rekultywacji. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy Gminy Strzałkowo z Wójtem – Dariuszem Grzywińskim, Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – Ryszard Taciak, Wicestarosta Słupecki – Andrzej Kin, Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego – Tadeusz Krotoszyński, inspektor nadzoru, sołtysi oraz mieszkańcy. Nowe nawierzchnie otrzymały następujące drogi: w Radłowie (230 m), Szemborowie Parcelach (650 m), Czekuszewie (270 m), droga łącząca Janowo Cegielnię i Janowo Olędry (600 m) oraz ul. Słoneczna w Strzałkowie (390 m). Łączny koszt wykonania dróg wyniósł 646.000,00 zł, w tym dofinansowanie z FOGR 171.000,00 zł.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
Harmonogram spotkań podsumowujących kadencję Samorządu
15.10.2014.
Image
 
Debata społeczna - Kornaty
15.10.2014.
Image
 
Opaski odblaskowe dla wszystkich dzieci !
02.10.2014.

Image1 września br. znowelizowana została ustawa Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy nałożyły w art. 11 ww. ustawy nowy obowiązek dla pieszych, który brzmi: „pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”. W związku z powyższym, by zapewnić dzieciom z obowiązkiem szkolnym z terenu Gminy Strzałkowo większe bezpieczeństwo oraz ułatwić im dostosowanie do się nowoobowiązujących przepisów Wójt Gminy – Dariusz Grzywiński zainicjował akcję wyposażenia wszystkich przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w opaski odblaskowe. Opaski takie można założyć na odzież wierzchnią, ale także na plecak lub rower. 30 września br., Wójt wręczył 1400 odblaskowych opasek wszystkim uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce, Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp., Gimnazjum im. J. Korczaka oraz Przedszkola „Kubuś Puchatek” i Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie. Podczas spotkania z dziećmi odbyły się również pogadanki na temat bezpieczeństwa przeprowadzone przez policjantów. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 659
szlakir.jpg
unianad.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg
gimanzium.jpg
twojaslupca.jpg